Quảng cáo

Tìm kiếm
Vì môi trường xanh sạch đẹp cho cuộc sống thịnh vượng - an toàn
Đỉnh hóa vàng chung cư Đỉnh hóa vàng tứ linh 2014

Tên sản phẩm: Đỉnh hóa vàng tứ linh 2014

Đỉnh hóa vàng Tứ Linh (có khay) chân cá chép hoá rồng
Sản phẩm được làm bằng các vật liệu chịu nhiệt cao theo công nghệ lò gốm Bát Tràng gồm: Bê tông chịu nhiệt, xi măng chịu nhiệt, gạch chịu nhiệt, hạt cao nhôm, nước thủy tinh, bông thủy tinh chịu nhiệt, cốt thép.

* Có 07 loại:

- Loại 1: Đường kính miệng 107cm, đường kính bụng 117cm, đường kính tai chầu 127cm, dày 5cm, cao 257cm, nặng: 1.200kg. Giá 18.000.000đ.

Sản phẩm đã bao gồm công vận chuyển, lắp đặt tại chân công trình.

Sản phẩm chưa bao gồm thuế VAT 10%.             Bảo hành 01 năm.

Sản phẩm thích hợp sử dụng cho 100 - 150 hộ dân chung cư.

 

- Loại 2: SẢN PHẨM SIÊU BỀN

Đường kính miệng 107cm, đường kính bụng 117cm, đường kính tai chầu 127cm, dày 10cm, cao 257cm, nặng 2.000kg.

Giá 26.000.000đ.

Sản phẩm đã bao gồm công vận chuyển, lắp đặt tại chân công trình.

Sản phẩm chưa bao gồm thuế VAT 10%.

Bảo hành 03 năm.

Sản phẩm thích hợp sử dụng cho 200 - 250 hộ dân chung cư.

- Loại 3: SẢN PHẨM SIÊU BỀN

Đường kính miệng 107cm, đường kính bụng 117cm, đường kính tai chầu 127cm, dày 15cm, cao 257cm, nặng 3.000kg.

Giá 34.000.000đ.

Sản phẩm đã bao gồm công vận chuyển, lắp đặt tại chân công trình.

Sản phẩm chưa bao gồm thuế VAT 10%.

Bảo hành 05 năm.

Sản phẩm thích hợp sử dụng cho 250 - 300 hộ dân chung cư.

- Loại 4: SẢN PHẨM SIÊU BỀN

Đường kính miệng 127cm, đường kính bụng 137cm, đường kính tai chầu 147cm, dày 10cm, cao 257cm, nặng 3.000kg.

Giá 34.000.000đ.

Sản phẩm đã bao gồm công vận chuyển, lắp đặt tại chân công trình.

Sản phẩm chưa bao gồm thuế VAT 10%.

Bảo hành 05 năm.

Sản phẩm thích hợp sử dụng cho 250 - 300 hộ dân chung cư.

- Loại 5: SẢN PHẨM SIÊU BỀN

Đường kính miệng 127cm, đường kính bụng 137cm, đường kính tai chầu 147cm, dày 15cm, cao 257cm, nặng 4.000kg.

Giá 40.000.000đ.

Sản phẩm đã bao gồm công vận chuyển, lắp đặt tại chân công trình.

Sản phẩm chưa bao gồm thuế VAT 10%.

Bảo hành 05 năm.

Sản phẩm thích hợp sử dụng cho 300 - 400 hộ dân chung cư.

- Loại 6: SẢN PHẨM SIÊU BỀN

Đường kính miệng 147cm, đường kính bụng 157cm, đường kính tai chầu 167cm, dày 10cm, cao 257cm, nặng 4.000kg.

Giá 45.000.000đ.

Sản phẩm đã bao gồm công vận chuyển, lắp đặt tại chân công trình.

Sản phẩm chưa bao gồm thuế VAT 10%.

Bảo hành 05 năm.

Sản phẩm thích hợp sử dụng cho 400 - 500 hộ dân chung cư.

- Loại 7: SẢN PHẨM SIÊU BỀN

Đường kính miệng 147cm, đường kính bụng 157cm, đường kính tai chầu 167cm, dày 15cm, cao 257cm, nặng 4.500kg.

Giá 55.000.000đ.

Sản phẩm đã bao gồm công vận chuyển, lắp đặt tại chân công trình.

Sản phẩm chưa bao gồm thuế VAT 10%.

Bảo hành 05 năm.

Sản phẩm thích hợp sử dụng cho 400 - 500 hộ dân chung cư.

(Hàng năm trước rằm tháng 7, chúng tôi xuống làm mới sản phẩm 01 lần trong thời gian bảo hành)

Sản phẩm thoát nhiệt nên rất bền.