Quảng cáo

Tìm kiếm
Vì môi trường xanh sạch đẹp cho cuộc sống thịnh vượng - an toàn
Đỉnh hóa vàng chung cư MẪU ĐỈNH HOÁ VÀNG NHỊ LONG 2014 (Loại thường)

Tên sản phẩm: MẪU ĐỈNH HOÁ VÀNG NHỊ LONG 2014 (Loại thường)

Sản phẩm đang có mặt tại toà nhà R3 - khu đô thị Royalcity Cầu Vượt - Ngã Tư Sở.

Trong thời gian bảo hành, mỗi năm trước rằm tháng 7 chúng tôi sẽ xuống làm mới sản phẩm 1 lần

- Đỉnh hoá vàng Nhị Long loại thường, có 10 loại:

* Loại 1:  Đường kính miệng 107cm, đường kính bụng 117cm, đường kính tai chầu 127cm, cao 187cm, dày 5cm, nặng 800kg.

Giá 9.000.000đ (Chưa có VAT)

Sản phẩm thích hợp sử dụng cho: 120 - 150 hộ dân.

- Sản phẩm được bảo hành 02 năm.

* Loại 2:  Đường kính miệng 107cm, đường kính bụng 117cm, đường kính tai chầu 127cm, cao 187cm, dày 7cm, nặng 1300kg.

Giá 13.000.000đ (Chưa có VAT)

Sản phẩm thích hợp sử dụng cho: 120 - 150 hộ dân.

- Sản phẩm được bảo hành 02 năm.

* Loại 3:  Đường kính miệng 107cm, đường kính bụng 117cm, đường kính tai chầu 127cm, cao 187cm, dày 10cm, nặng 1400kg.

Giá 18.000.000đ (Chưa có VAT)

Sản phẩm thích hợp sử dụng cho: 120 - 150 hộ dân.

- Sản phẩm được bảo hành 03 năm.

* Loại 4:  Đường kính miệng 107cm, đường kính bụng 117cm, đường kính tai chầu 127cm, cao 187cm, dày 15cm, nặng 2000kg.

Giá 24.000.000đ (Chưa có VAT)

Sản phẩm thích hợp sử dụng cho: 120 - 150 hộ dân.

- Sản phẩm được bảo hành 05 năm.

* Loại 5:  Đường kính miệng 127cm, đường kính bụng 137cm, đường kính tai chầu 147cm, cao 187cm, dày 6cm, nặng 1300kg.

Giá 12.000.000đ (Chưa có VAT)

Sản phẩm thích hợp sử dụng cho: 150 - 200 hộ dân.

- Sản phẩm được bảo hành 02 năm.

* Loại 6:  Đường kính miệng 127cm, đường kính bụng 137cm, đường kính tai chầu 147cm, cao 187cm, dày 10cm, nặng 2400kg.

Giá 24.000.000đ (Chưa có VAT)

Sản phẩm thích hợp sử dụng cho: 150 - 200 hộ dân.

- Sản phẩm được bảo hành 03 năm.

* Loại 7:  Đường kính miệng 127cm, đường kính bụng 137cm, đường kính tai chầu 147cm, cao 187cm, dày 15cm, nặng 3000kg.

Giá 30.000.000đ (Chưa có VAT)

Sản phẩm thích hợp sử dụng cho: 150 - 200 hộ dân.

- Sản phẩm được bảo hành 05 năm.

* Loại 8:  Đường kính miệng 147cm, đường kính bụng 157cm, đường kính tai chầu 167cm, cao 208cm, dày 7cm, nặng 1800kg.

Giá 14.000.000đ (Chưa có VAT)

Sản phẩm thích hợp sử dụng cho: 200 - 250 hộ dân.

- Sản phẩm được bảo hành 02 năm.

* Loại 9:  Đường kính miệng 147cm, đường kính bụng 157cm, đường kính tai chầu 167cm, cao 208cm, dày 10cm, nặng 3000kg.

Giá 30.000.000đ (Chưa có VAT)

Sản phẩm thích hợp sử dụng cho: 200 - 250 hộ dân.

- Sản phẩm được bảo hành 05 năm.

* Loại 10:  Đường kính miệng 147cm, đường kính bụng 157cm, đường kính tai chầu 167cm, cao 208cm, dày 15cm, nặng 4000kg.

Giá 40.000.000đ (Chưa có VAT)

Sản phẩm thích hợp sử dụng cho: 200 - 250 hộ dân.

- Sản phẩm được bảo hành 05 năm.

 

- Sản phẩm được làm bằng xi măng cát vàng, cốt thép, bê tông chịu nhiệt, gạch chịu nhiệt, bông thuỷ tinh chịu nhiệt, sơn các loại. Sản xuất theo công nghệ lò gốm Bát Tràng.